portfolio image

DIRECTOR COMERCIAL

Requerim Director Comercial per enginyeria al Baix Llobregat.

Funcions a realitzar:
– Mantenir i ampliar la cartera de clients a escala nacional i internacional.
– Gestionar contractes i assumptes de RRHH.

Imprescindible:
–  Anglès, es valora el coneixement de la llengua francesa i altres idiomes.

Qualitats:
– Capacitat comercial, tècnica i de gestió
– Habilitats comunicatives i de resolució de problemes comercials i tècnics

Formació:
– Enginyeria Industrial.

Experiència:
– En màquines del sector del cautxú o plàstic.
– Conèixer els processos de fabricació (mesclat, extrusió, premsada).

Interessats:
Podeu enviar el vostre currículum a cv@formaconsul.es, indicant a l’assumpte «Director Comercial, Ref. Wfc»